Από το 1833 μέχρι σήμερα…

Από την πρώτη διοικητική διαίρεση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1833, μέχρι τον «Καλλικράτη» το 2010… Εκατόν εβδομηνταεπτά χρόνια αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, προσπαθειών διευθέτησης των διοικητικών εκκρεμοτήτων από ξένους και Έλληνες νομοθέτες. Η διαδικασία σχηματισμού των δήμων και των κατά καιρούς συνενώσεων που επιχειρήθηκαν, ήταν πάντοτε πολύπλοκη και χρονοβόρα. Στα βασικά προβλήματα περιλαμβάνονται αρχικά η γεωγραφική και πληθυσμιακή καταγραφή, ενώ διαχρονικός παράγοντας αντιδράσεων και καθυστερήσεων αποδεικνύονται οι επικρατούσες κομματικές συνθήκες και οι προσωπικές φιλοδοξίες όσων συμμετείχαν στην οργάνωση των δήμων.

Οι «Αρκάδων Χρόνοι» επιχειρούν μια ιστορική καταγραφή της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, επικεντρώνοντας φυσικά στην Αρκαδία. Από το 1833 οπότε σχηματίστηκε ο νομός μας με τους 45 δήμους που δημιουργήθηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 9ης (21ης) Νοεμβρίου 1834 (ΦΕΚ 16/1835) «Περί του σχηματισμού των δήμων της Αρκαδίας», μέχρι τους 22 δήμους και τη μια κοινότητα του νόμου «Καποδίστριας», εν αναμονή των τελικών προτάσεων για τους το πολύ επτά δήμους του σχεδίου «Καλλικράτης»…

Ευχαριστούμε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για την πολύτιμη βοήθεια τους στην έρευνά μας.
Βιβλιογραφία: ΓΑΚ - Οθωνικό Αρχείο, «Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912» Ε. Σκιαδάς, «Αρχεία περί της Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων 1836-1939 και της Διοικητικής Διαιρέσεως του Κράτους».