Αφιερωμένη στο περιβάλλον και την προστασία του ορεινού όγκου του Μαινάλου, είναι η συναυλία που οργανώνει η μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ» στη Βλαχέρνα, την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 (ώρα 21:00), με τον Γιάννη Νικολάου από το συγκρότημα «ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΕΣ» και τη συμμετοχή της Πένυς Σκάρου. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Στους φιλόδοξους σκοπούς της «ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ», η διαφύλαξη και υπεράσπιση του περιβάλλοντος με αιχμή την οροσειρά του Μαινάλου, η πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η επικοινωνία των κατοίκων και επισκεπτών του, καθώς και εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης, καθώς και εθελοντικών δράσεων με αντικείμενο την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων, την κατασκευή ή επισκευή μονοπατιών, την επιδιόρθωση παραδοσιακών κατοικιών, την ανάδειξη του φυσικού και αισθητικού πλούτου της περιοχής και την ανάπτυξη των πνευματικών πρωτοβουλιών.