Ελληνες πολίτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, στους εκλογικούς καταλόγους του νομού Αρκαδίας περιλαμβάνονται 134.308 Ελληνες πολίτες (66.900 άνδρες και 67.408 γυναίκες). Οι νέοι εκλογείς, αυτοί που συμπληρώνοντας το 18ο έτος ηλικίας αποκτούν δικαίωμα εκλέγειν, είναι 1247 άτομα εκ των οποίων 646 άνδρες και 601 γυναίκες.

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι, αφορούν τους πολίτες που προέρχονται από κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ομογενείς ή πολίτες από τρίτες χώρες.

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναγνωρίζεται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές σε κράτος-μέλος όπου κατοικούν και δεν είναι υπήκοοι. Οι πολίτες της Ενωσης δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι στις περιφερειακές εκλογές.

Στους εκλογικούς καταλόγους της Αρκαδίας περιλαμβάνονται 84 πολίτες προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικότερα είναι εγγεγραμμένοι 3 πολίτες από την Αυστρία, 8 από Βουλγαρία, 1 από Γαλλία, 10 από Γερμανία, 1 από Ιρλανδία, 3 από Ιταλία, 2 από Κύπρο, 10 από Μ. Βρετανία, 45 από Ρουμανία και 1 από Σουηδία.

Ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών

Στις δημοτικές εκλογές του 2010 μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, οι ομογενείς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

  • Πενταετή διαμονή στην Ελλάδα
  • Διετή διαμονή σε ένα Δήμο
  • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
  • Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα η καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Οι ομογενείς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις περιφερειακές εκλογές.

Στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται 116 πολίτες (65 άνδρες και 51 γυναίκες) ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών.