Η δημόσια διαβούλευση επέβαλε αλλαγές στο χάρτη της Αρκαδίας. Οι επτά δήμοι γίνονται πέντε –κατόπιν αντιδράσεων όμορων κυρίως νομών- και τουλάχιστον μέχρι τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η μετά Καλλικράτη εποχή στο νομό μας θα παρουσιάζει την εξής διοικητική διαίρεση:

 1. Δήμος Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη αποτελούμενος από επτά δήμους οι οποίοι καταργούνται. Τους δήμους Τρίπολης, Τεγέας, Σκιρίτιδας, Μαντινείας, Κορυθίου, Φαλάνθου, Λεβιδίου και Βαλτετσίου.
 2. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τρεις δήμους που καταργούνται, τους δήμους Μεγαλόπολης, Γόρτυνος και Φαλαισίας.
 3. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από οκτώ δήμους, τους Δημητσάνης, Ηραίας, Λαγκαδίων, Τρικολώνων, Κοντοβαζαίνης, Τροπαίων, Κλείτορος και Βυτίνας οι οποίοι καταργούνται.
 4. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους Λεωνιδίου, Τυρού και την κοινότητα Κοσμά, που καταργούνται.
 5. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, ο οποίος παραμένει ως είχε.

Η ενδιάμεση πρόταση προέβλεπε τη δημιουργία Δήμου Λεωνιδίου, αντί Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που αποσύρθηκε κατόπιν των έντονων αντιδράσεων του τυρού. Οι δήμοι Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.

Η αρχική πρόταση

Στην αρχική πρόταση προβλεπόταν η δημιουργία επτά δήμων, που θα αντικαθιστούσαν τους 22 δήμους και τη μία κοινότητα του νομού Αρκαδίας, που δημιουργήθηκαν το 1997 από το νόμο «Ιωάννης Καποδίστριας». Ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας παρέμενε αναλλοίωτος. Συγκεκριμένα η πρόταση προέβλεπε:

 1. Δήμος Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη αποτελούμενος από έξι δήμους που καταργούνται. Τους δήμους Τρίπολης, Τεγέας, Σκιρίτιδας, Μαντινείας, Κορυθίου και Βαλτετσίου.
 2. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους Λεωνιδίου και Τυρού, καθώς και την κοινότητα Κοσμά, που καταργούνται.
 3. Δήμος Μαινάλου με έδρα τη Βυτίνα αποτελούμενος από τέσσερις δήμους που καταργούνται. Τους δήμους Βυτίνας, Κλείτορος, Λεβιδίου και Φαλάνθου.
 4. Δήμος Λάδωνα με έδρα τα Τρόπαια αποτελούμενος από τους δήμους Κοντοβαζαίνης και Τροπαίων, οι οποίοι καταργούνται.
 5. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από τέσσερις δήμους που καταργούνται. Τους δήμους Δημητσάνας, Ηραίας, Λαγκαδίων και Τρικολώνων.
 6. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τους δήμους Μεγαλόπολης, Γόρτυνος και Φαλαισίας, που καταργούνται.
 7. Στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Οι δήμοι Μαινάλου, Λάδωνα, Νότιας Κυνουρίας και Γορτυνίας χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.