Επτά θα είναι τελικά οι δήμοι του νομού Αρκαδίας, στη μετά «Καλλικράτη» εποχή για τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Οι 22 δήμοι και μία κοινότητα που δημιουργήθηκαν το 1997 από το νόμο «Ιωάννης Καποδίστριας», δίνουν τη θέση τους σε επτά δήμους, εκ των οποίων μόνον ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας παραμένει αναλλοίωτος. Συγκεκριμένα δημιουργούνται:

  1. Δήμος Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη αποτελούμενος από έξι δήμους που καταργούνται. Τους δήμους Τρίπολης, Τεγέας, Σκιρίτιδας, Μαντινείας, Κορυθίου και Βαλτετσίου.
  2. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους Λεωνιδίου και Τυρού, καθώς και την κοινότητα Κοσμά, που καταργούνται.
  3. Δήμος Μαινάλου με έδρα τη Βυτίνα αποτελούμενος από τέσσερις δήμους που καταργούνται. Τους δήμους Βυτίνας, Κλείτορος, Λεβιδίου και Φαλάνθου.
  4. Δήμος Λάδωνα με έδρα τα Τρόπαια αποτελούμενος από τους δήμους Κοντοβαζαίνης και Τροπαίων, οι οποίοι καταργούνται.
  5. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από τέσσερις δήμους που καταργούνται. Τους δήμους Δημητσάνας, Ηραίας, Λαγκαδίων και Τρικολώνων.
  6. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τους δήμους Μεγαλόπολης, Γόρτυνος και Φαλαισίας, που καταργούνται.
  7. Στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Οι δήμοι Μαινάλου, Λάδωνα, Νότιας Κυνουρίας και Γορτυνίας χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.